31.5. 2022     1.6.2022    

31.5.2022

08:00 - 08:30

Registrácia účastníkov

08:30 - 08:45

Otvorenie konferencie


Ján Košturiak, INOVATO/IPA Slovakia
Miloš Čambál, MTF STU
Jozef Viskupič, TTSK
08:45 - 09:00

Písomný príhovor

Štefan Kassay
09:00 - 09:30

Výzvy priemyselného inžinierstva

Miloš Čambál, dekan, MTF STU
Helena Makýšová, zástupkyňa riaditeľa ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu, MTF STU
09:30 - 10:00

Nové trendy v rozvoji výrobných systémov


• Charakter súčasnej strojárenskej výroby
• Vplyv digitalizácie na tvorbu výrobných systémov
• Digitálne dvojčatá a digitálny tieň
• Virtuálna realita
• Kam až zájde rozvoj výrobných systémov
Jiří Marek, VUT Brno
10:00 - 10:30

Inovácie a svet chaosu

Ján Košturiak, Inovato
10:30 - 11:00

Prestávka na kávu a networking

11:00 - 11:30

Eliminácia chýb a zvyšovanie produktivity práce s využitím SmartVision

Peter Čubanák, SmartVision
11:30 - 12:00

Riešenia, trendy a nové prístupy v kolaboratívnej robotike


• Video ukážky realizácii kolaboratívnych robotov
• Obsluha CNC, odihlovanie, brúsenie, leštenie, montáž
• Zváranie pre malé série, brúsenie zvarov
• „no code“ programovanie robotov, využitie AI a 3D vision
• Skúsenosti z praxe a náhľad do budúcnosti
Andrej Bielik, Stimba
12:00 - 13:00

Spoločný obed

13:00 - 14:30

WORKSHOPY, EXKURZIA


• Technológie a humanita, stroje a ľudia
• Spolupráca priemyslu s výskumom / Vzdelávanie a budúcnosť výroby
14:30 - 15:00

Prestávka na kávu

15:00 - 15:30

Optimalizácia vybraných parametrov výrobného procesu s využitím umelej inteligencie v rámci konceptu Industry 4.0 - Konkrétne príklady riešené pre partnerov z praxe

Príspevok je zameraný na prezentáciu konkrétnych use case-ov, na ktorých participoval Ústav aplikovanej informatiky MTF. Jedná sa o problémy a riešenia pre priemyselných partnerov, ktoré štandardnými postupmi nebolo možné vyriešiť.
Michal Kebísek , MTF STU
15:30 - 16:00

Využitie AR/VR pri dizajnovaní výrobných liniek

Hlavné témy prednášky:
• Layouting
• Digitalizácia a OEE reporting
• Digital Factory: Plánovanie / Údržba / Školenie personálu / Digitálne dvojča
Patrik Vančík, Bizzcom
16:00 - 16:30

Automatizácia v poľnohospodárstve

Hlavné témy prednášky:
• Autonómia a robotizácia v poľnohospodárstve
• Modularita strojov v agropriemysle
• Technológie pre malých farmárov
Dušan Škoda, mrass s.r.o.
Hlavné témy prednášky:
• Aktuálne trendy v poľnohospodárskej technike,
• Výhody digitalizácie v Poľnohospodárstve 4.0,
• Autonómna technika a jej potenciál.
Vladimír Cviklovič, SPU
16:30 - 18:00

Prestávka na ubytovanie a networking

18:00 - 21:00

Večerný program s rautom

1.6.2022

09:00 - 12:00

Výstava

09:00 - 09:30

Súčasné limity 3D tlače


• Predstavenie aditívnej výroby (výhody, možnosti, aplikácie- všeobecne
• Predstavenie kovovej 3D tlače, technológiou binder jetting
• Smerovanie aditívnej výroby a prínosy pre slovenský priemysel
Martin Kniha, Printy
09:30 - 10:00

Súčasné možnosti 3D digitalizácie, reverzného inžinierstva a aditívnej výroby


• 3D digitalizácia
• reverzné inžinierstvo
• reverzné geometrické modelovanie
• generatívny dizajn
• aditívna výroba
Ladislav Morovič, Ústav výrobných technológií, MTF STU

• 3D digitalizácia
• reverzné inžinierstvo
• reverzné geometrické modelovanie
• generatívny dizajn
• aditívna výroba
Ivan Buranský, Ústav výrobných technológií, MTF STU
10:00 - 10:30

Umelá inteligencia vo vyhodnocovaní vizuálnych mikro defektov


• Úžitková hodnota výrobku a povrchové mikrovady
• Limity doterajších metód detekcie mikrovad
• Optika, umelá inteligencia, magnetické pole v jednej aplikácii
• Detektujeme, zhromažďujeme informácie, analyzujeme a zlepšujeme
• Od detekcie kvality jablka cez montáž v priemysle, test povrchu komponentu, po kvalitu svietenia reflektorov auta
Petr Koutný, stoba Precizní Technika s.r.o.
10:30 - 11:00

Prestávka na kávu

11:00 - 11:30

Technológia a humanizmus

Jana Novohradská, Expertka z odboru digitálnych politík a medzinárodnej spolupráce, MIRRI SR
11:30 - 12:00

Inovačné trendy v materiálovom inžinierstve


• Multifázové a multikomponentné materiály
• Makro, mikro, nano a mezo škálové materiály
• Amorfné zliatiny
• Tradičné materiály a ich vývoj vo svetle nových poznatkov
Martin Kusý, Ústav materiálov, STU
12:00 - 13:00

Spoločný obed

13:00 - 14:30

Workshopy / Exkurzia


• Limity aditívnej výroby
• Industry 4.0 vs. Illusion 4.0